Γενικές Πληροφορίες σχετικά με τη Φορητότητα

Η Φορητότητα Αριθμών είναι η υπηρεσία που επιτρέπει σε κάθε συνδρομητή να αλλάξει πάροχο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, διατηρώντας τον τηλεφωνικό αριθμό του.

Η Φορητότητα Αριθμών διατίθεται για τους αριθμούς Κινητής και Σταθερής Τηλεφωνίας, καθώς και για άλλες κατηγορίες αριθμών (όπως π.χ. για αριθμούς ατελούς χρέωσης, αριθμούς πρόσθετης χρέωσης, κ.α.).

Ένας συνδρομητής, για να μεταφέρει τον τηλεφωνικό αριθμό του πρέπει να απευθυνθεί στον πάροχο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που θέλει να μεταφερθεί (πάροχος Δέκτης) και να υποβάλλει σε αυτόν αίτηση φορητότητας του τηλεφωνικού του αριθμού, από τον υφιστάμενο πάροχό του (πάροχος Δότης).