Τελευταία Νέα


ΑΓΟΡΑ

Δεκέμβριος 2014

Η ΕΕΤΤ ανακοίνωσε νέες ρυθμίσεις για τη φορητότητα αριθμών, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από 23-11-2014.
Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις της ΕΕΤΤ:

– επιταχύνεται ο χρόνος εξέτασης και υλοποίησης των αιτημάτων για φορητότητα
– περιορίζονται οι λόγοι απόρριψης της αίτησης
– καθορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες για την ακύρωση της αίτησης
– επιβεβαιώνεται από τον πάροχο η υποβολή όλων των αιτήσεων φορητότητας και των αιτήσεων ακύρωσης του συνδρομητή
– καθορίζεται διαδικασία αποζημίωσης για καθυστέρηση μεταφοράς και καταχρηστική μεταφορά αριθμών.

Αναλυτικά οι νέες ρυθμίσεις αναγράφονται στο σχετικό δελτίο τύπου της ΕΕΤΤ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ