Πολιτική Απορρήτου
Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων, οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη σας επίσκεψη σε αυτόν τον κόμβο:

Ιδιοκτησία ΕΒΔΑΦ
Το περιεχόμενο της ΕΒΔΑΦ παραμένει στην αποκλειστική κυριότητα της ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), η δε χρήση και διάθεση αυτού υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις του Εθνικού δίκαιου και του δικαίου της ΕΕ περί περαιτέρω χρήσης πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της ΕΕΤΤ για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και προστασία προσωπικών δεδομένων από την ΕΕΤΤ.

Χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου
Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκειται στην ελληνική και διεθνή νομοθεσία, στους εθιμικούς κανόνες, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη. Ως εκ τούτου, η αναπαραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου για προσωπική χρήση ή για περαιτέρω μη εμπορική διάδοση σε τελικούς χρήστες (για εκπαιδευτικούς σκοπούς, έρευνα, ιδιωτική μελέτη ή εσωτερική κυκλοφορία εντός ενός οργανισμού) επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται δεόντως μνεία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος δικτυακού τόπου και της πηγής. Τα γραφικά και οι εικόνες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντίστοιχου υπευθύνου. Τροποποίηση του υλικού του παρόντος δικτυακού τόπου διώκεται ποινικά.

Εγγυήσεις
Στόχος μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου είναι η παροχή ακριβών και ενημερωμένων στοιχείων. Αν επισημανθούν σφάλματα θα καταβληθεί άμεσα κάθε προσπάθεια για την διόρθωσή τους. Ωστόσο, τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται σ’ αυτόν τον δικτυακό τόπο παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους και ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο διαχειριστής του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή/και στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν. Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, δύναται να πραγματοποιηθούν αλλαγές και βελτιώσεις.

Ευθύνες
Ο διαχειριστής του παρόντος δικτυακού τόπου δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων του παρόντος δικτυακού τόπου. Επίσης δε φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνος για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων των επισκεπτών τους.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται
Ο διαχειριστής του παρόντος δικτυακού τόπου συλλέγει προσωπικά δεδομένα τα οποία παρέχονται ευθέως και εθελοντικά από εσάς κατά την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα δύναται να είναι:

 • Επωνυμία επιχείρησης
 • Τηλεφωνικός αριθμός
 • Διακριτικός τίτλος
 • Αριθμός φαξ
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας
 • Έδρα επιχείρησης
 • Ονοματεπώνυμο υπευθύνου
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
 • ΔΟΥ

Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας, οπότε και παρέχετε τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα, δίδετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
Η επίσκεψη του παρόντος δικτυακού τόπου δύναται να γίνει επίσης ανώνυμα.

Άλλες πληροφορίες (log information / πληροφορίες καταγραφής) δύναται να συλλέγονται μέσω της αλληλεπίδρασής σας με τον παρόντα δικτυακό τόπο, οι οποίες δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητά σας ή δε σχετίζονται άμεσα με κάποιο πρόσωπο. Οι άλλες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά:

 • Το μοναδικό αναγνωριστικό σας όπως ένα αρχείο cookie το οποίο τοποθετείται στον υπολογιστή σας ή το αναγνωριστικό του κινητού ή της συσκευής σας
 • Τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (“διεύθυνση IP”) και πληροφορίες που προέρχονται από την ΙΡ διεύθυνσή σας, όπως η γεωγραφική σας θέση
 • Τις πληροφορίες της συσκευής σας που περιέχονται σε κεφαλίδες HTTP ή άλλα σήματα πρωτοκόλλου μεταφοράς, το πρόγραμμα πλοήγησης, ή τον τύπο και την έκδοση της συσκευής, το λειτουργικό σύστημα, συμβολοσειρές χρηστών και πληροφορίες σχετικά με την παρουσία ή τη χρήση “εφαρμογών” στις κινητές συσκευές σας, την ανάλυση της οθόνης σας και τη γλώσσα που προτιμάτε
 • Δεδομένα συμπεριφοράς, σχετικά με τη χρήση σας στον παρόντα δικτυακό τόπο, όπως τις ιστοσελίδες που έχετε επιλέξει, τις ιστοσελίδες και περιοχές περιεχομένου που επισκεφτήκατε, την ημερομηνία και ώρα των δραστηριοτήτων σας
 • Την αναζήτηση ιστού που χρησιμοποιήσατε για να εντοπίσετε και να πλοηγηθείτε στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Χρήση της πληροφορίας
Οι προσωπικές σας πληροφορίες χρησιμοποιούνται για

 • Να απαντάμε στα ερωτήματά σας.
 • Να επεξεργαζόμαστε το αίτημά σας για σύνδεση στο σύστημα της ΕΒΔΑΦ.

Οι πληροφορίες σας, δημόσιες ή ιδιωτικές, δεν πρόκειται να πωληθούν, ανταλλαχθούν, μεταφερθούν ή να δοθούν σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός από τους προαναφερθέντες σκοπούς.
Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή στη συνέχεια εγκρίθηκαν από εσάς.

Αποκάλυψη των πληροφοριών
Τα στοιχεία της προσωπικής σας ταυτότητας δεν πωλούνται, δεν γίνονται αντικείμενο συναλλαγών ή μεταβιβάζονται με άλλο τρόπο σε τρίτους. Αυτό δεν περιλαμβάνει αξιόπιστους τρίτους που μας βοηθούν στη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου, στη διεξαγωγή των επιχειρησιακών μας δραστηριοτήτων ή στην εξυπηρέτησή σας, εφόσον τα μέρη αυτά συμφωνούν να διατηρήσουν αυτές τις πληροφορίες εμπιστευτικές. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα, τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση σε αυτά, προκειμένου να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τους σκοπούς συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας αυτών, βάσει των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Οι πληροφορίες σας μπορούν επίσης να ανακοινωθούν προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αιτήματα δημόσιων και κρατικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων και κρατικών αρχών εκτός της χώρας διαμονής σας, για σκοπούς εθνικής ασφάλειας ή / και επιβολής του νόμου ή / και όταν πιστεύουμε ότι αυτό απαιτείται για συμμόρφωση με το νόμο, για την εφαρμογή των πολιτικών του παρόντος δικτυακού τόπου ή για να προστατεύουμε τα δικά μας ή άλλα δικαιώματα, ιδιοκτησία ή ασφάλεια.

Ειδικές κατηγορίες δεδομένων – Ευαίσθητη πληροφορία
Δεν ζητάμε από εσάς να μας παράσχετε πληροφορίες που αφορούν κάποια ειδική κατηγορία προσωπικών δεδομένων ή / και ευαίσθητων δεδομένων (όπως δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα κλπ.). Ζητούμε να μην μας αποστέλλετε ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία.

Προστασία των πληροφοριών
Για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, και να διατηρηθεί η ακρίβεια των δεδομένων και η διασφάλιση της κατάλληλης χρήσης προσωπικών πληροφοριών, εφαρμόζονται ποικίλα μέτρα ασφαλείας όταν εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία στη φόρμα επικοινωνίας. Σας προσφέρουμε τη χρήση ενός ασφαλούς server. Όλες οι Προσωπικές Πληροφορίες που παρέχονται μεταφέρονται στη βάση δεδομένων μας στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο αυτοί που έχουν εξουσιοδοτηθεί με ειδικά δικαιώματα πρόσβασης στα συστήματά μας και είναι υποχρεωμένοι να τηρούν εμπιστευτικές πληροφορίες. Μετά από μια συναλλαγή, τα προσωπικά σας στοιχεία θα φυλάσσονται στον φάκελο μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την οποία συλλέχθηκαν.

Χρήση cookies
Αυτός ο δικτυακός τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή σε μια κινητή συσκευή όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Επιτρέπει στον ιστότοπο να θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας (όπως σύνδεση, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις προβολής) για μια χρονική περίοδο, οπότε δεν χρειάζεται να συνεχίσετε να τις εισάγετε όποτε επιστρέφετε στον ιστότοπο ή όταν περιηγείστε από τη μια σελίδα στην άλλη. Τα cookies που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο δεν μπορούν να αποκαλύψουν την ταυτότητά σας.
Παρόλο που τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα cookies, οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν εάν θα αποδεχθούν ή όχι cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Μπορεί επίσης να διαγραφούν cookies από τις συσκευές επισκεπτών ανά πάσα στιγμή.
Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο σημειώστε ότι εάν το κάνετε αυτό, ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του δικτυακού τόπου.

Google Analytics
Ο παρόν δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μία υπηρεσία ανάλυσης ιστού η οποία παρέχεται από την Google, Inc. (“Google”). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Analytics μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να εμποδίσουν τη χρήση των δεδομένων τους από το Google Analytics. Παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελίδα Google Analytics Opt-out Browser Add-on, εάν θέλετε να εξαιρεθείτε από την υπηρεσία Google Analytics.

Σύνδεσμοι προς τρίτους
Ο παρόν δικτυακός τόπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Αυτές οι τοποθεσίες τρίτων έχουν χωριστές και ανεξάρτητες πολιτικές απορρήτου. Επομένως δε φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των συνδεδεμένων ιστότοπων.

Πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς και να ζητήσετε διόρθωση των ανακριβειών αυτών των πληροφοριών, να διατυπώσετε αντιρρήσεις ή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας και να ζητήσετε πρόσβαση ή διαγραφή ή δυνατότητα μεταφοράς των προσωπικών σας στοιχείων που μας δώσατε προηγουμένως. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Στην αίτησή σας, παρακαλούμε διευκρινίστε ποια προσωπικά στοιχεία θέλετε να αλλάξετε, αν θα θέλατε να διαγραφούν οι προσωπικές πληροφορίες που μας έχετε παράσχει από τη βάση δεδομένων μας ή γνωστοποιήστε μας ποιους περιορισμούς θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε για τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων που μας έχετε παράσχει.

Εάν ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων, αναγνωρίζετε ότι δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας ή να επεξεργαστούμε το αίτημά σας για σύνδεση με την ΕΒΔΑΦ.

Διατήρηση Δεδομένων
Δεν θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα περισσότερο από ό, τι απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα θα καταστραφούν ή θα διαγραφούν από τα συστήματά μας, μέσω μιας ασφαλούς διαδικασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να ανακατασκευαστούν ή να διαβαστούν, όταν πλέον δεν απαιτούνται.

Πολιτική ΕΒΔΑΦ για τα αιτήματα φορητότητας τηλεφωνικών αριθμών
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο ο οποίος είναι ο πάροχος Δέκτης (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε κατά το αίτημα φορητότητας του τηλεφωνικού αριθμού σας, και συγκεκριμένα για:
– Τους λόγους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
– Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται
– Την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων
– Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων.

Με την επιτυχή ή ανεπιτυχή ολοκλήρωση του αιτήματος φορητότητας του τηλεφωνικού σας αριθμού, όλα τα προσωπικά σας δεδομένα, με εξαίρεση τον μεταφερθέντα τηλεφωνικό αριθμό, διαγράφονται μέσω ασφαλών και αυτοματοποιημένων διαδικασιών.

Πολιτική απορρήτου στο διαδίκτυο.
Αυτή η πολιτική απορρήτου στο διαδίκτυο ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου.

Συγκατάθεση
Με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου συναινείτε σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με τις πολιτικές που περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου
Ο διαχειριστής έχει δικαίωμα να επανεξετάσει και να τροποποιήσει ή αλλάξει αυτή την Πολιτική Απορρήτου από καιρό σε καιρό. Για αυτόν τον λόγο σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές ισχύουν αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους σε αυτήν τη σελίδα. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Μάιο του 2018.

Στοιχεία επικοινωνίας
Εάν έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών ή θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, εναντίωση, περιορισμό της επεξεργασίας ή φορητότητα δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.