Γλωσσάρι Όρων

Φορητότητα Αριθμού

Η υπηρεσία που παρέχει σε κάθε συνδρομητή τη δυνατότητα να διατηρήσει τον τηλεφωνικό αριθμό του όταν αλλάζει πάροχο ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Πάροχος Δότης

Ο παλαιός πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από το δίκτυο του οποίου φεύγει ο αριθμός του συνδρομητή.

Πάροχος Δέκτης

Ο νέος πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στο δίκτυο του οποίου μεταφέρεται ο αριθμός του συνδρομητή.

ΕΒΔΑΦ

Η Εθνική Βάση Δεδομένων Αναφοράς Φορητότητας, που αποτελεί το κεντρικό σημείο ανταλλαγής πληροφοριών και ενημέρωσης των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για τη φορητότητα αριθμών.

ΕΕΤΤ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων είναι η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή που εποπτεύει, ρυθμίζει και ελέγχει την τηλεπικοινωνιακή και ταχυδρομική αγορά.

Συνδεδεμένοι Φορείς

Οι φορείς που συνδέονται στην ΕΒΔΑΦ. Αυτοί οι φορείς είναι, εκτός από την ΕΕΤΤ, οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών και φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα κατόπιν έγκρισης της ΕΕΤΤ.