Γενικές Πληροφορίες για τους Καταναλωτές

Τα οφέλη που παρέχονται στους συνδρομητές, μέσω της υπηρεσίας φορητότητας, είναι πολλαπλά.

  • Η αλλαγή τηλεφωνικού αριθμού, αποτελούσε στο παρελθόν τον κυρίαρχο λόγο για τον οποίο ο συνδρομητής δίσταζε να αλλάξει εταιρεία, Πλέον, μέσω της φορητότητας αριθμού, ο καταναλωτής γίνεται «κάτοχος» του τηλεφωνικού αριθμού του, οπότε και μπορεί να τον διατηρήσει, όταν αλλάζει εταιρεία.
  • Ο καταναλωτής δε χρειάζεται να ενημερώσει το περιβάλλον του κάθε φορά που αλλάζει εταιρεία, και απαλλάσσεται από πρόσθετα έξοδα και σπατάλη χρόνου
  • Ο καταναλωτής, μπορεί να αλλάξει πάροχο, κάθε στιγμή, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις του, σε συνδυασμό με τα προσφερόμενα πακέτα της αγοράς.
  • Ενισχύεται ο ανταγωνισμός της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
  • Η ενίσχυση του ανταγωνισμού οδηγεί στην βελτίωση της ποιότητας και των τιμών των παρεχόμενων υπηρεσιών, προς όφελος του καταναλωτή.