Γενικές Πληροφορίες για τους Συνδεδεμένους Φορείς

Σύνδεση στην ΕΒΔΑΦ

Όλοι οι παρόχοι δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων και των εκάστοτε νεοεισερχόμενων στην αγορά παρόχων είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν υπηρεσίες Φορητότητας Αριθμού προς τους συνδρομητές. Στα πλαίσια αυτής της υποχρέωσης, όλοι οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να υλοποιούν τις απαραίτητες διαδικασίες για τη μεταφορά αριθμών προς και από το δίκτυό τους καθώς και να συνδέονται με την ΕΒΔΑΦ είτε απευθείας είτε μέσω άλλου παρόχου, ώστε να είναι διαθέσιμη η φορητότητα γεωγραφικών και μη γεωγραφικών αριθμών, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Φορητότητας.

Στην ΕΒΔΑΦ δύναται να συνδεθούν επίσης φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα (όπως π.χ. η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) κατόπιν έγκρισης της ΕΕΤΤ, ώστε να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την φορητότητα ενός αριθμού.

 

Yπηρεσίες που παρέχει η ΕΒΔΑΦ

Για παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αυτές οι υπηρεσίες είναι:

 • Διαχείριση αιτημάτων φορητότητας
 • Λήψη πληροφοριών δρομολόγησης
 • Παροχή διεπαφών SOAP, REST και FTP για την αυτόματη αποστολή και λήψη όλων των μηνυμάτων
 • Παροχή διεπαφής SOAP και  RESTful για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τη κατάσταση ενός αριθμού και τον κάτοχο μιας ομάδας αριθμών
 • Παροχή διεπαφής πλήρως διαχειρίσιμης μέσω Web browser, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εγκατάσταση λογισμικού
 • Αναζήτηση πληροφοριών φορητότητας στη βάση σε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και σε εξουσιοδοτημένους φορείς
 • Αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης
 • Αναφορές και στατιστικά στοιχεία της βάσης
 • Συγχρονισμός με τα δεδομένα της βάσης
 • Γραφείο υποστήριξης (helpdesk)

Για λοιπούς φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα παρέχονται υπηρεσίες αναζήτησης πληροφοριών για την ονομασία του παρόχου στον οποίο αντιστοιχεί ένας αριθμός (είτε έχει μεταφερθεί μέσω φορητότητας είτε όχι), καθώς και για το ιστορικό μεταφορών από έναν πάροχο σε έναν άλλο.

 

Τρόπος Σύνδεσης στην ΕΒΔΑΦ

Η ΕΒΔΑΦ προσφέρει στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών δυνατότητα σύνδεσης μέσω των αυτοματοποιημένων διεπαφών  SOAP, RESTful και FTP, καθώς και τη δυνατότητα χρήσης μίας διεπαφή πλήρως διαχειρίσιμης μέσω Web browser, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εγκατάσταση λογισμικού.

Οι Φορείς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα συνδέονται στην ΕΒΔΑΦ μέσω Web Browser.

Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στις υπηρεσίες της ΕΒΔΑΦ επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες, οι οποίοι έχουν λάβει από τον διαχειριστή της ΕΒΔΑΦ όνομα και κωδικό πρόσβασης.

Υπάρχουν δύο επιλογές σύνδεσης στην ΕΒΔΑΦ, ανάλογα με το είδος των λειτουργιών της ΕΒΔΑΦ που θέλει να χρησιμοποιήσει ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών:

1. Ένας πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα με τον διαχειριστή της ΕΒΔΑΦ (μέσω της φόρμας Αίτηση Σύνδεσης στην ΕΒΔΑΦ) προκειμένου να συνδεθεί στην ΕΒΔΑΦ.

2. Ένας πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα βοηθητικό δίκτυο (κάποιον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ο οποίος είναι ήδη συνδεδεμένος στην ΕΒΔΑΦ και πρόθυμος να παρέχει την υπηρεσία) προκειμένου να συνδεθεί στην ΕΒΔΑΦ.

Για τη σύνδεση ενός παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με την ΕΒΔΑΦ απαιτείται σύναψη Συμβολαίου Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Παρεχόμενης Υπηρεσίας (Service Level Aggreement – SLA). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνδεση του παρόχου είναι ο πάροχος να έχει αδειοδοτηθεί με γενική άδεια από την ΕΕΤΤ.

Ο Παραχωρησιούχος του έργου υποχρεούται να παρέχει τις Υπηρεσίες της ΕΒΔΑΦ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο υπ’ αριθμόν 1763/Β’/20-03-2023 ΦΕΚ , και σε περίπτωση απρογραμμάτιστης διακοπής υπηρεσιών που υπερβαίνει την συμφωνηθείσα, οφείλει να αποζημιώνει τον/τους παρόχους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην μεταξύ τους σύμβαση.

Αίτηση Σύνδεσης στην ΕΒΔΑΦ

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συνδεθείτε στην ΕΒΔΑΦ, παρακαλούμε συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.

 

  Επωνυμία *

  Διακριτικός Τίτλος

  Δραστηριότητα Επιχείρησης *

  Έδρα * (Οδός, Αριθμός, Τ.Κ., Πόλη, Νομός, Χώρα)

  Α.Φ.Μ. *

  Δ.Ο.Υ. *

  Τηλέφωνο *

  Fax

  Το email σας *

  Όνοματεπώνυμο Υπεύθυνου Επικοινωνίας *

  Αριθμός Γενικής Αδείας

  Θέμα *

  Πολιτική Απορρήτου του παρόντος δικτυακού τόπου