Αγορά

Δεκέμβριος 2014

Η ΕΕΤΤ ανακοίνωσε νέες ρυθμίσεις για τη φορητότητα αριθμών, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από 23-11-2014.
Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις της ΕΕΤΤ:

– επιταχύνεται ο χρόνος εξέτασης και υλοποίησης των αιτημάτων για φορητότητα
– περιορίζονται οι λόγοι απόρριψης της αίτησης
– καθορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες για την ακύρωση της αίτησης
– επιβεβαιώνεται από τον πάροχο η υποβολή όλων των αιτήσεων φορητότητας και των αιτήσεων ακύρωσης του συνδρομητή
– καθορίζεται διαδικασία αποζημίωσης για καθυστέρηση μεταφοράς και καταχρηστική μεταφορά αριθμών.

Αναλυτικά οι νέες ρυθμίσεις αναγράφονται στο σχετικό δελτίο τύπου της ΕΕΤΤ.

Νοέμβριος 2014

Από 23 Νοεμβρίου του 2014 τίθεται σε ισχύ ο νέος Κανονισμός Φορητότητας, που μειώνει περαιτέρω τον χρόνο υλοποίησης προς όφελος των καταναλωτών.

Αύγουστος 2014

Περισσότεροι από 8.000.000 αριθμοί κινητής και σταθερής τηλεφωνίας έχουν μεταφερθεί, από την έναρξη της υπηρεσίας μέχρι και τον Αύγουστο του 2014.

Νοέμβριος 2010

Κατά τον Νοέμβριο του 2010 περισσότεροι από τέσσερα εκατομμύρια αριθμοί έχουν μεταφερθεί με επιτυχία, από την έναρξη της Φορητότητας Αριθμών στην Ελλάδα.