Υπηρεσία

Ιούλιος 2023

To Δοκιμαστικό Σύστημα της ΕΒΔΑΦ έχει ενημερωθεί με το νέο λογισμικό. Όλοι οι τηλεπιικοινωνιακοί πάροχοι καλούνται να δοκιμάσουν τις λειτουργικότητες του νέου λογισμικού της ΕΒΔΑΦ, στο διάστημα μεταξύ 06-07-2023 έως και 06-08-2023.

Φεβρουάριος 2015

Οι υπηρεσίες της ΕΒΔΑΦ, οι οποίες είχαν διακοπεί λόγω προγραμματισμένων εργασιών στις 01/02/2015, έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

Δεκέμβριος 2014

Από 1-1-2015 θα ενταχθούν στην ΕΒΔΑΦ όλα ανεξαιρέτως τα αριθμοδοτικά φάσματα που έχουν πρωτογενώς εκχωρηθεί από την ΕΕΤΤ σε παρόχους δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ώστε να είναι εφικτή η φορητότητα των αριθμών των συνδρομητών τους. Κατά συνέπεια, όλοι οι σχετικοί πάροχοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες σύνδεσής τους στην ΕΒΔΑΦ ή να έχουν επιλέξει άλλο πάροχο-διαχειριστή (ο οποίος θα συνδέεται απευθείας στην ΕΒΔΑΦ και θα διαχειρίζεται τα αιτήματα φορητότητάς τους), έως τις 31-12-2014. Σημειώνεται ότι είναι δυνατή η επιλογή ενός μόνο παρόχου-διαχειριστή ανά κατηγορία υπηρεσίας (σταθερά, κινητά, μη γεωγραφικοί αριθμοί). Προκειμένου για παρόχους που επιλέγουν τη σύνδεση μέσω άλλου παρόχου-διαχειριστή, ο πάροχος διαχειριστής θα πρέπει το αργότερο έως τις 31-12-2014 να έχει ενημερώσει την ΕΒΔΑΦ για τους παρόχους που εξυπηρετεί και τα σχετικά αριθμοδοτικά φάσματα, ώστε να ενημερωθεί κατάλληλα το αριθμοδοτικό πλάνο της ΕΒΔΑΦ.

Νοέμβριος 2014

Οι υπηρεσίες της ΕΒΔΑΦ θα διακοπούν την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 από τις 23:59:59, λόγω εργασιών αναβάθμισης, και θα επαναλειτουργήσουν το αργότερο την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014, στις 23:59:59.