Σεπτέμβριος 2023

Την Κυριακή 01 Οκτωβρίου 2023 θα γίνει η εγκατάσταση του λογισμικού τηε νέας ΕΒΔΑΦ. Ως εκ τούτου το Σύστημα της ΕΒΔΑΦ υπολογίζεται ότι θα είναι κλειστό από τις 13.00 έως και περίπου τις 17.30.